Vi gir lærlinger verdifull kunnskap, de er verdifulle for oss

Haaland har tatt inn lærlinger i nesten 50 år og lærlinger er et viktig satsingsområde for oss. Vi er glade for å ha mange lærlinger fordelt på alle tekniske fag i Mo i Rana. I Bodø har vi allerede flere lærlinger til tross for at vi er forholdsvis nystartet, og det jobbes for å få inn flere. Ekstra hyggelig, og ikke minst bra for bransjen og miljøet, er det at mange av våre lærlinger er jenter!

Tiden hos oss skal være verdifull og utviklende for begge parter. Og det er den! Vi kan på det varmeste anbefale å inngå lærekontrakter med ungdommen, det gir ungdommen arbeidslivserfaring, kompetanse og fullført utdanning. For oss som bedrift er det nødvendig, hyggelig og skjerpende.

Vi er stolt hver eneste gang en ny fagarbeider er klar for yrkeslivet. Det er da godt å vite at vi har bidratt.