Mo Industripark

Haaland leverte sin første totaltekniske leveranse til Mo Industripark AS i 2017. MIP fikk bedre inneklima i kantine og kontorer etter at eldre ventilasjons-utstyr ble skiftet ut med nytt. Frist ble holdt med god margin og for oss var dette et spennende, utfordrende og ikke minst utviklende oppdrag.

– Det var ei positiv erfaring å forholde seg til én prosjektleder. Ett kontaktpunkt gjorde prosessen tryggere, effektiv og oversiktlig, og internt gikk det mindre tid til koordinering når leverandøren behersket alle fag: Både rør, elektrisitet og ventilasjon. Informasjonsflyt og oppfølging var veldig god.

Morten Loftfjell

Prosjektleder, Eiendomsavdelingen tiI Mo industripark