Gå til hovedinnhold Gå til søk

NBR

Statsbygg bygger ut Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. De to nye byggene skal dekke behovet for økt areal for den omfattende digitaliseringen som pågår. MBA Entreprenør AS er prosjektets totalleverandør, med Haaland Mo AS som underentreprenør.

Automatlager 3 og sukkerbiten


Arealet til Nasjonalbiblioteket øker med 470 m2. Store menger arkivmateriale skal inn i fjellene, og Automatlager 3 skal bidra til å effektivisere denne prosessen.
Automatlager 3 blir et 14 meter høyt bygg over tre etasjer. Her skal et nytt logistikksenter med frysekapasitet etableres. Økt frysekapasitet og forenklet logistikk med roboter vil mer enn halvere tiden for innlasting til arkivmagasin. Dette bidrar også til å redusere risikoen for skadedyr som skjeggkre.
Sukkerbiten skal huse kontorer serviceverksted, rom med lyddigitaliseringsutstyr og mellomlager. Bygget på to etasjer gir større plass til digitaliseringsarbeidet.

Kulturarven

Utbyggingen vil gjøre digitaliseringen og bevaringen av vår kulturarv lettere. Logistikksenteret legger til rette for et mer effektivt og sikkert mottak av materiale fra hele landet.

Det blir også gjort energieffektive energiløsninger, hvor blant annet overskuddsvarme fra fjellanlegget vurderes gjenbrukt i andre deler av anlegget.

Byggestart var september 2022, og Haaland Mo prosjekterer, sammen med Norconsult AS avd. Mo i Rana, rør- og ventilasjonsanlegg samt elektro- og automasjonsanleggene for leveransen som skal gjennomføres i 2023-2024.  
Haaland Mo`s leveranse omfatter også to store (150m2) fryserom med et omfattende pallehåndteringsanlegg som automatisk fører paller inn og ut av fryserommene. Dette er et krevende prosjekt som vår flerfaglige prosjektavdeling gleder seg til å gjennomføre. 

Vi er stolte av å jobbe med dette prosjektet, som skal sikre vår kulturarv til fremtidige generasjoner!