Gå til hovedinnhold Gå til søk

HMS

Helse, Miljø og Sikkerhet er av største betydning for oss hos Haaland. Vår viktigste oppgave er å ha et trygt og sikkert arbeidsmiljø for våre ansatte og besøkende, samtidig som vi tar vare på miljøet vi opererer i. Våre mål er klare og ambisiøse, og vi jobber kontinuerlig for å oppnå dem.

Våre HMS mål

0 skader (H1, Ingen skader med fravær)

0 ulykker (H2, Ingen skader med og uten fravær)

0 brann- og branntilløp

Mindre enn 4 % sykefravær

Ingen brudd på sikkerhetsforskrifter

Ingen uønskede hendelser som følger av feil på elektrisk anlegg og utstyr

Minimum 6 rapporterte HMS-avvik og 6 SJA pr. år pr. ansatt

Ansatt Haaland

Alle tekniske tjenester ett nummer 800 37 777