Gå til hovedinnhold Gå til søk

Bærekraft

Solcellepanel

Fra ord til handling

Vårt mål er å overlate en bærekraftig bedrift til de neste generasjoner. For å nå målet må vi gå foran og være en aktiv bidragsyter i oppnåelsen av FN sine bærekraftsmål. Det gjør vi gjennom en verdiskapning hvor ansvar, seriøsitet og skikkelighet er grunnpilarer.

Bygg og anleggsbransjen er som alle andre næringer en del av løsningen for at vi sammen skal oppnå FN sine bærekraftsmål.

Vi arbeider målrettet med å redusere egen og våre kunders miljøpåvirkning. Vi ser på bærekraft som en mulighet til å utvikle oss og tenke nytt, og det er integrert i vår daglige drift og virksomhetsstyring. Gjennom kompetanse og god rådgivning om fremtidsrettet og energieffektive tekniske løsninger kan vi også hjelpe våre kunder til gode og bærekraftige valg.

Våre bærekraftsmål

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. FNs 17 bærekraftsmål ligger som grunnpilarer, og målene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Vi har derfor valgt oss seks bærekraftsmål som vi har ekstra fokus på fordi vi mener at vår innsats vil utgjøre en merkbar forskjell.

Bærekraftsrapportering

Vi kartlegger og rapporterer årlig på en rekke indikatorer knyttet til miljø, samfunnsansvar og virksomhetsstyring gjennom vår miljøfyrtårnsertifisering. Dette gjør at vi kan jobbe systematisk og sette inn spesifikke og målrettede tiltak.

Les mer om miljøtiltak i Haaland

Bie og blomst

Haaland og Haaningen

En vakker sommerdag i 2020 flyttet over 20 000 bier inn på taket vårt i Mo i Rana. Her bor dem i tett fellesskap med bringebær, en grønnsakshage og 560 solcellepanel. Biene har blitt en integrert del av oss, og med en egen birøkter på huset får de den beste omsorg og ivaretagelse.

Midnattssolen, beliggenheten ved polarsirkelen og den søte bringebæra gjør at Haaningen får en helt unik smak. I 2021 produserte vi over 34 kg Hanning som våre kunder og gjester har fått glede av. For ingenting er vel bedre enn en hjemmelaget gave?

Alle tekniske tjenester ett nummer 800 37 777