Gå til hovedinnhold Gå til søk

Miljøtiltak

Ansatt i Haaland

Jenter@Haaland


I en umoden bransje når det kommer til å tilrettelegge og det å ivareta mangfold, ønsker vi å være med å jevne ut kjønnsbalansen og andre ulikheter. Vi har satt ekstra fokus på FNs bærekraftsmål nr. 5 Likestilling mellom kjønnene og nr. 10 Mindre ulikhet.

Vi ønsker å jobbe for tilrettelegging og forbedring slik at flere jenter ønsker å være en del av en viktig bransje.

For å bli bedre trenger vi hjelp. Hjelpen finner vi i våre egne ansatte, og vi har derfor opprettet et nettverk for jentene i Haaland.

Jenter@Haaland er et nettverk for:

      • Inspirasjon
      • En plass å lufte eventuell frustrasjon eller utfordringer jenter møter på i bransjen som følge av kjønn
      • Et hjelpemiddel som skal bidra til at Haaland blir en enda bedre arbeidsplass for jenter

Målet med nettverket er at våre jenter får et trygt og støttende forum. En plass hvor ideer og innspill til forbedring blir tatt på alvor. En plass alle kan bidra på ønsket måte til å bedre arbeidshverdagen til alle jenter i håndverkbransjen.

Med lokasjoner over hele Nordland gjennomføres det lokale aktiviteter, men også felles digitale samlinger.

I Haaland har vi satt oss et mål om å være 20% jenter. Vi er i dag total 8%, ett tall som øker. Ved å fokusere på hva som kan forbedres i vår bransje, håper vi å få flere jenter med på laget.

Solcellepanel

+Bygget


I 2019 flyttet Haaland Mo AS og Haaland Holding AS inn i det nye 4.500 kvadratmeter store næringsbygget i Mo i Rana. +Bygget, som det er døpt, er akkurat det. Et bygg som er energieffektivt, miljøvennlig og teknologisk fremtidsrettet. Et positivt bygg for miljøet.

560 solcellepanel på taket forsyner hele bygget med strøm. Med batteribanker lagres overskuddstrøm og i 2021 eksporterte bygget 35 960 kWh til Helgeland Kraft.

På taket har vi også en varmegjenvinner med sorptiv kjøling. Denne løsningen bruker fjernvarme til å kjøle ned bygget og er en miljøvennlig og ressurseffektiv løsning. Ventilasjonsanlegget i bygget gir et miljøvennlig og energieffektivt miljø for brukerne.

Med bevegelsessensorer i alle rom spares det strøm hele døgnet. Det er også mulig for ansatte å tilpasse lys og varme på eget kontor med app på mobilen. På denne måten får alle et tilrettelagt arbeidsmiljø som passer den enkelte, samtidig som det reduserer strømforbruk.

8 Toyota Proace elbiler foran Haaland Mo

Elbiler


I Haaland skal en stor andel av våre firmabiler gå på strøm. I en bransje med mange biler og mye kjøring kan vi ved å minimere bruken av fossile biler, vesentlig redusere fotavtrykket vårt ved å bruke flere elbiler.

Haaland Mo er godt i gang og mottar i løpet av høsten 2023 15 nye elbiler. Alle elbilene til Haaland Mo AS lades opp med egenprodusert strøm på +Bygget.

Alle tekniske tjenester ett nummer 800 37 777